Trgovanje

Sektor financijskog tržišta - Riznica zadužen je za trgovanje sa bankama, mirovinskim i investicijskim fondovima.
Ovaj sektor trguje valutama, kratkoročnim i dugoročnim vrijednosnim papirima, uzima i daje depozite, odlučuje o aktivnim i pasivnim kamatnim stopama, obavlja repo/revers repo transakcije, a sve u svrhu kratkoročnog trgovanja i/ili upravljanja cjelokupnim portfeljem Banke. Trguje se na primarnom i sekundarnom tržištu.

Novčano tržište

Novčano tržište odnosno Money market dio je financijskog tržišta na kojem se trguje financijskim instrumentima koji nose kamatni prinos sa rokom dospijeća do 1 godine. Koristeći financijske instrumente novčanog tržišta financijske institucije ostvaruju kamatni prinos na viškove novčanih sredstava.

Depoziti pružaju mogućnost ukamaćivanja slobodnih novčanih sredstava.

Devizno tržište

1. FX Spot - kupoprodaja deviza

Kupoprodaja ili konverzija bilo koje valute za drugu navedenih na našoj tečajnoj listi, s rokom izvršenja do dva radna dana nakon sklopljenog posla.

2. FX - Forward poslovi

Terminska kupoprodaja deviza (forward poslovi) označava kupnju ili prodaju deviza sklopljenu danas po tečaju formiranom danas, a s datumom dospijeća u budućnosti (dospijeće duže od dva radna dana). Forward ugovor garantira fiksni tečaj danas za kupnju ili prodaju valute u budućnosti..

Tržište vrijednosnica

Trezorski zapisi – vrijednosni papiri koje izdaje Ministarstvo financija sa rokom dospjeća od 91,182 i 364 dana uz denominaciju od 100.000,00 kuna. Upisuju se na aukcijama koje objavljuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske na koje imaju pravo izaći domaće banke i domaće tvrtke. U primarnoj aukciji prodaju se uz diskont, a kasnije se njima trguje na sekundarnom tržištu

Komercijalni zapisi – vrijednosni papiri koje izdaju tvrtke sa rokom dospijeća do 1 godine.

Obveznica – Obveznica je pisana isprava, odnosno dugoročni dužnički vrijednosni papir kojim se izdavatelj obvezuje vlasniku, odnosno imatelju obveznice isplatiti iznose novčanih sredstava (kamatu i glavnicu) navedene u obveznici i to dinamikom naznačenom u istoj (najčešće polugodišnji i godišnji kuponi). Izdavatelj obveznica može biti država, lokalna samouprava (municipalne obveznice), banke i tvrtke..

Repo poslovi –predstavljaju mogućnost kupovine ili prodaje prvoklasnih vrijednosnih papira uz obvezu reotkupa istih od strane Banke na točno utvrđeni dan koji odgovara klijentu.

Predmet repo poslova su državne obveznice, trezorski zapisi Ministarstva financija, blagajnički zapisi, a mogu biti i obveznice drugih tvrtki, banaka, komercijalni zapisi, dionice. Rok dospijeća repo poslova je u pravilu do 1 godine, ali može biti i na rok duži od 1 godine. Na taj način omogućeno je prevladavanje potreba za likvidnim sredstvima bez prodaje vrijednosnih papira kojima cijena u tom trenutku i nije baš povoljna ili jednostavno omogućava izbjegavanje rizika pada cijena.

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 13.12.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.2681286.529300
USD6.2799366.541600
EUR7.4815687.595500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

  • Vrijednosni papiri (11%)
  • Investicijski fondovi (12%)
  • Oročena štednja (44%)
  • Ništa od navedenog (10%)
  • Ne ulažem višak novca (24%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN