Otvaranje računa

Otvaranje transakcijskih računa poslovnih subjekata

Otvaranje transakcijskog računa

Kako biste mogli obavljati platni promet putem Štedbanke d.d., potrebno je otvoriti transakcijski račun u Banci. TRANSAKCIJSKI RAČUN je račun na kojem Banka evidetira obavljeni platni promet i saldo u kunama i drugim valutama, zasebno za svaku valutu. Kako biste otvorili transakcijski račun u Štedbanci d.d., potrebno je u banku dostaviti popunjene i ovjerene obrasce Banke za otvaranje transakcijskog računa, kao i propisanu statusnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija za otvaranje transakcijskog računa:

 1. dva primjerka Zahtjev za otvaranje i vođenje računa poslovnog subjekta
 2. dva primjerka Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa za poslovne subjekte
 3. tri primjerka Prijave potpisa i pečata
 4. jedan primjerak obrasca Podaci o benficijarnim-stvarnim vlasnicima stranke-klijenta
 5. jedan primjerak Tabela 1 - Prilog izjavi o stvarnom vlasniku
 6. jedan primjerak Tabela 2 - za vlasničku strukturu
 7. jedan primjerak Upitnika za politički izložene osobe (popunjava se prilikom uspostavljanja odnosa sa stranom ili domaćom pravnom osobom i to za fizičke osobe - krajnje vlasnike i fizičke osobe - opunomoćenike navedene pravne osobe koji imaju prebivalište ili uobičajno boravište u stranoj državi)
 8. potvrda o dodijeljenom OIB-u
 9. preslika osobnih isprava ovlaštenih potpisnika i osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta
 10. statusna dokumentacija (fotokopija rješenja Trgovačkog suda ili izvadak iz Sudskog registra (orginal samo na uvid), razvrstanje prema NKD-u Statistika od Državnog zavoda za statistiku (orginal), rješenje o obrtu (Obrtnica, Obrazac RL))

- za uspostavu poslovnog odnosa sa stranim poslovnim subjektom po potrebi se dostavlja i slijedeća dokumentacija:

 1. dva primjerka Punomoći za raspolaganje na računima stranih poslovnih subjekata (nerezidenata); popunjava se ukoliko nerezident daje punomoć drugoj osobi za raspolaganje sredstvima na računima stranog poslovnog subjekta kao i potpisivanje dokumentacije
 2. dva primjerka obrasca Deponiranje potpisa zakonskog zastupnika stranog poslovnog subjekta (nerezidenta) - popunjava se ukoliko nerezident daje punomoć drugoj sobi za raspolaganje sredstvima na računima stranog poslovnog subjekta kao i potpisivanje dokumentacije i pri tome deponira potpis u Banci ili FINI

Popunjene i ovjerene obrasce, preslike osobnih iskaznica (ili putovnica) i statusnu dokumentaciju dostaviti u Štedbanku d.d., Služba operativnih poslova, Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb ili u poslovnicu FINA-e.
Po primitku pravino popunjenih obrazaca za otvaranje računa, Banka će Vam u najkraćem roku otvoriti račun te Vam dostaviti Vaše primjerke ovjerene dokumentacije.

Za informacije vezane za otvaranje i vođenje transakcijskog računa pogledajte:

Pregled naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte:

 1. Privitak 1 Naknade za usluge u nacionalnom platnom prometu za poslovne subjekte - u primjeni od 01.10.2016
 2. Privitak 2 Naknade za usluge u medunarodnom i prekogranicnom platnom prometu za poslovne subjekte - u primjeni od 01.10.2016

Otvaranje transakcijskih i štednih računa za fizičke osobe

Za otvaranje transakcijskog računa fizičke osobe u Banci potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Za žiro račun
 2. Za tekući račun
 3. Za otvaranje štednog računa fizičke osobe u Banci potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju

Pregled naknada za usluge u platnom prometu za fizičke osobe:

Dokumentaciju za otvaranje računa fizičkih osoba potrebno je predati u Štedbanku d.d., Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 13.12.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.2681286.529300
USD6.2799366.541600
EUR7.4815687.595500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

 • Vrijednosni papiri (11%)
 • Investicijski fondovi (12%)
 • Oročena štednja (44%)
 • Ništa od navedenog (10%)
 • Ne ulažem višak novca (24%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN