KONTAKT

OSNOVNI PODACI

Štedbanka d.d. u likvidaciji
10000 Zagreb

MB: 00813737
OIB: 58063088591

IBAN: HR9724020061100854774

Sjedište: Zagreb, Slavonska avenija 3

Telefon: +385/1/6306-666
Telefax: +385/1/6187-014
e-mail: stedbanka@stedbanka.hr

Tajnica
Ana-Marija Dražić
Telefon: 01/6306-600
Telefax: 01/6187-015
e-mail: anamarija.drazic@stedbanka.hr
 

RADNO VRIJEME

ponedjeljak – petak: od 8.00 do 16.00
 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka:
Štedbanka d.d. u likvidaciji, Slavonska avenija 3, 10 000 Zagreb,
Tel. 01/630 66 12 ili na e-pretinac zastita.osobnihpodataka@stedbanka.hr