JAVNA OBJAVA

ŠTEDBANKA d.d. u likvidaciji

Početni likvidacijski financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora o uvidu na dan 27. prosinca 2017. godine.

-> PREUZMI <-


Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora o uvidu na dan 31. prosinca 2018. godine.

-> PREUZMI <-


Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora o uvidu na dan 31. prosinca 2019. godine.

-> PREUZMI <-


Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora o uvidu na dan 31. prosinca 2020. godine.

-> PREUZMI <-