Tekući i žiro računi

Tekući računi

Tekući račun u Banci mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe - Vlasnici računa. Banka otvara Vlasniku tekući račun na temelju Ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg računa za fizičke osobe sklopljenom između Vlasnika računa i Banke. Tekući račun glasi na ime.

Banka prilikom otvaranja tekućeg računa utvrđuje identitet Vlasnika računa uvidom u osobnu identifikacijsku ispravu. Ako Vlasnik računa prilikom otvaranja tekućeg računa nije nazočan, Banka otvara tekući račun na osnovi dokumenata koje je ovjerilo nadležno tijelo. Ovjera dokumenata ne smije biti starija od šest meseci.

 Sredstva na tekućem računu formiraju se:

  • uplatama u gotovini
  • prijenosima nakon konverzije s deviznog/kunskog računa Vlasnika računa
  • prijenosima s osnove radničkih doznaka, mirovina, invalidnina i ostalih socijalnih primanja, poreza i pristojbi, likvidiranih šteta na temelju ugovora o osiguranju, prijenosima od igara na sreću, naknadama za koncesije, te umjerenih doznaka na ime troškova za uzdržavanje obitelji i ostalo
  • drugim doznakama, sukladno pozitivnim zakonskim propisima

Gotovinsku uplatu na tekući račun, osim Vlasnika računa i po tom tekućem računu opunomoćenih osoba, uz identifikaciju mogu obavljati i druge fizičke osobe, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Ostalo vezano za tekuće račune fizičkih osoba možete naći u Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za fizičke osobe.

Žiro računi

Žiro račun je poslovni račun kojeg Banka, na temelju pisanog Ugovora o otvaranju i vođenju žiro računa građana, otvara Vlasniku žiro računa radi uplata i isplata njegovih primitaka koje ostvaruje obavljanjem povremene djelatnosti i koji se smatraju dohotkom za obveznike poreza na dohodak. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima sve promjene po žiro računima obvezno se registriraju na žiro računu i putem Banke dostavljaju nadležnim poreznim vlastima.

Banka može otvoriti žiro račun Vlasniku računa koji ostvaruje dohodak od obavljanja povremene djelatnosti u skladu sa zakonskim propisima,Općim uvjetima vođenje transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za fizičke osobe te ostalim važećim aktima Banke. Vlasnik žiro računa može imati samo jedna žiro račun u Banci. Banka prilikom otvaranja žiro računa utvrđuje identitet Vlasnika žiro računa uvidom u osobnu identifikacijsku ispravu. Preslika isprave temeljem koje se vrši identifikacija ostaje u arhivi Banke. Sredstva na žiro računu formiraju se doznakama i uplatama u gotovini. Gotovinsku uplatu na žiro računu, osim Vlasnika žiro računa i po tom žiro računu opunomoćenih osoba, mogu obavljati i druge fizičke osobe. Vlasnik žiro računa može raspolagati sredstvima na žiro računu gotovinski i bezgotovinski, do visine raspoloživih sredstava, upotrebom instrumenata platnog prometa propisanih pozitivnim zakonskim propisima.

Dokumenti za preuzimanje

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 13.12.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.2681286.529300
USD6.2799366.541600
EUR7.4815687.595500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

  • Vrijednosni papiri (11%)
  • Investicijski fondovi (12%)
  • Oročena štednja (44%)
  • Ništa od navedenog (10%)
  • Ne ulažem višak novca (24%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN