Ostale usluge

Mandatni poslovi:

Mandatni posao je posao koji inicira komitent. Pri obavljanju mandatnih poslova banka je nalogoprimac koji zastupa interese komitenta-nalogodavca, izvršava naloge i ne može ih prenijeti na treću osobu bez njegova pristanka banka je kao nalogoprimac dužna novčana sredstva plasirati korisniku prema uvjetima iz pismenog naloga nalogodavca, pribaviti  svu potrebnu dokumentaciju za zaključenje ugovora o kreditu i osiguranje vraćanja kredita.

Po zaključenju ugovora s korisnikom kredita prema uvjetima nalogodavca, banka kao nalogoprimac stavlja kredit u korištenje i otplatu, obračunava i naplaćuje kamatu i prenosi ih u korist računa nalogodavca.

Rokovi povrata:prema nalogu komitenta
Iznos naknade:sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti:prema nalogu komitenta (obračun kamata, način otplate kredita, instrumenti osiguranja naplate itd.)

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 13.12.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.2681286.529300
USD6.2799366.541600
EUR7.4815687.595500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

  • Vrijednosni papiri (11%)
  • Investicijski fondovi (12%)
  • Oročena štednja (44%)
  • Ništa od navedenog (10%)
  • Ne ulažem višak novca (24%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN