Kratkoročno financiranje

Nenamjenski kredit:

Banka nudi nenamjenske kredite za fizičke osobe namjenjene za rješavanje različitih financijskih potreba komitenta:

  1. gotovinski (za rješavanje potreba za gotovim novcem)
  2. hipotekarni (krediti osigurani hipotekom na nekretnini)
Instrumenti osig.:
  1. za gotovinske kredite: mjenice, zadužnica, suglasnost  o zapljeni novč.primanja za svakog sudionika u kreditu (korisnik kredita/sudužnik)
  2. za hipotekarne kredite: uobičajeni instrumenti (mjenice, zadužnica, suglasnost  o zapljeni novč.primanja za svakog sudionika u kreditu) i hipoteka na nekretnini u omjeru prema Odluci banke
Rokovi povrata:

do 1 godine

Visina kamate:

sukladno Odluci o kamatnim stopama

Iznos naknade:sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti:prema dogovoru s bankom (način otplate kredita, obračun kamata itd.)
Dodatni uvjeti:Nenamjenski krediti odobravaju se isključivo do ukupne visine mjesečne kvote za nenamjenske kredite građana prema odluci Banke.

Lombardni kredit:

Banka odobrava kredit uz 100% zalog vrijednosnih papira izdanih od strane RH ili drugih vrijednosnih papira koji kotiraju na tržištu kapitala u RH, a prema  bančinim uvjetima za odobravanje takve vrste kredita.

Rokovi povrata:do 1 godine
Maksimalni iznos:100% tržišne vrijednosti založenih vrijednosnih papira
Visina kamate:

sukladno Odluci o kamatnim stopama

Iznos naknade:sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti:prema dogovoru s bankom (obračun kamata, način otplate kredita, instrumenti osiguranja naplate itd.)

Kredit pokriven novčanim depozitom:

Banka odobrava kredit uz 100% pokriće novčanim depozitom (kunski ili valutni) čija je namjena kratkoročno financiranje različitih potreba komitenta.

Rokovi povrata:do 1 godine
Maksimalni iznos:100% ponuđenog depozita
Visina kamate:

sukladno Odluci o kamatnim stopama

Iznos naknade:sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti:prema dogovoru s bankom (obračun kamata, način otplate kredita, instrumenti osiguranja naplate itd.)

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 13.12.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.2681286.529300
USD6.2799366.541600
EUR7.4815687.595500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

  • Vrijednosni papiri (11%)
  • Investicijski fondovi (12%)
  • Oročena štednja (44%)
  • Ništa od navedenog (10%)
  • Ne ulažem višak novca (24%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN