Dugoročno financiranje

Nenamjenski kredit:

Banka nudi nenamjenske kredite za fizičke osobe namjenjene za rješavanje različitih financijskih potreba komitenta:

  1. gotovinski (za rješavanje potreba za gotovim novcem)
  2. hipotekarni (krediti osigurani hipotekom na nekretnini)
Instrumenti osig.:
  1. za gotovinske kredite: mjenice, zadužnica, suglasnost  o zapljeni novč.primanja za svakog sudionika u kreditu (korisnik kredita/sudužnik)
  2. za hipotekarne kredite: uobičajeni instrumenti (mjenice, zadužnica, suglasnost  o zapljeni novč.primanja za svakog sudionika u kreditu) i hipoteka na nekretnini u omjeru prema Odluci banke
Rokovi povrata:do 7 godine
Visina kamate:

sukladno Odluci o kamatnim stopama

Iznos naknade:sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti:prema dogovoru s bankom (razdoblje počeka i način otplate kredita, obračun kamata itd.)

Stambeni kredit:

Banka odobrava stambene kredite za rješavanje stambenog pitanja komitenta.

Rokovi povrata:do 15 godina (s počekom do 1 godine)
Visina kamate:

sukladno Odluci o kamatnim stopama

Iznos naknade:sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Instrumenti osig.:uz uobičajene instrumente (mjenice, zadužnica, suglasnost  o zapljeni novč.primanja za svakog sudionika u kreditu) provođenje hipoteke ili fiducije na nekretnini u omjeru prema Odluci banke
Ostali uvjeti:prema dogovoru s bankom (razdoblje počeka i način otplate kredita, obračun kamata itd.)

Lombardni kredit:

Banka odobrava kredit uz 100% zalog vrijednosnih papira izdanih od strane RH ili drugih vrijednosnih papira koji kotiraju na tržištu kapitala u RH, a prema  bančinim uvjetima za odobravanje takve vrste kredita.

Rokovi povrata:preko 1 godine (u dogovoru s bankom)
Maksimalni iznos:100% tržišne vrijednosti založenih vrijednosnih papira
Visina kamate:

sukladno Odluci o kamatnim stopama

Iznos naknade:sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti:prema dogovoru s bankom (obračun kamata, način otplate kredita, instrumenti osiguranja naplate itd.)

Kredit pokriven novčanim depozitom:

Banka odobrava kredit uz 100% pokriće novčanim depozitom (kunski ili valutni) čija je namjena kratkoročno financiranje različitih potreba komitenta.

Rokovi povrata:preko 1 godine (u dogovoru s bankom)
Maksimalni iznos:100% ponuđenog depozita
Visina kamate:

sukladno Odluci o kamatnim stopama

Iznos naknade:sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti:prema dogovoru s bankom (obračun kamata, način otplate kredita, instrumenti osiguranja naplate itd.)

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 27.04.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.6847686.963300
USD6.7087686.988300
EUR7.4155737.528500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

  • Vrijednosni papiri (11%)
  • Investicijski fondovi (12%)
  • Oročena štednja (46%)
  • Ništa od navedenog (8%)
  • Ne ulažem višak novca (23%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN