Ostale usluge

Pisma namjere:

Prema zahtjevu komitenta banka uz garanciju izdaje i Pisma namjere u kojima izražava svoju spremnost da komitenta poprati u određenim bankovnim uslugama, tj. bankovnim proizvodima. Nadalje, izdaje Pisma namjere za izdavanje brisovnih očitovanja i sl.

Poslovi dokumentarne naplate:

Dokumentarna naplata (inkaso) je instrument plaćanja koji predstavlja izručivanje određenih dokumenata kupcu posredovanjem banke, uz plaćanje ili uz pismenu izjavu o preuzimanju obveze za plaćanje. Inkaso je čest instrument međunarodnog platnog prometa, a koristi se između partnera koji imaju izgrađeno povjerenje u poslovnoj suradnji. Iako inkaso predstavlja neutralan, posrednički posao za banku, banka upravo svojim iskustvom i stručnim pristupom ipak daje sigurnost da će doći do realizacije naplate.

Mandatni poslovi:

Mandatni posao je posao koji inicira komitent. Pri obavljanju mandatnih poslova banka je nalogoprimac koji zastupa interese komitenta-nalogodavca, izvršava naloge i ne može ih prenijeti na treću osobu bez njegova pristanka. Banka je kao nalogoprimac dužna novčana sredstva plasirati korisniku prema uvjetima iz pismenog naloga nalogodavca, pribaviti  svu potrebnu dokumentaciju za zaključenje ugovora o kreditu i osiguranje vraćanja kredita.

Po zaključenju ugovora s korisnikom kredita prema uvjetima nalogodavca, banka kao nalogoprimac stavlja kredit u korištenje i otplatu, obračunava i naplaćuje kamatu i prenosi ih u korist računa nalogodavca.

Rokovi povrata:prema nalogu komitenta
Iznos naknade:sukladno bančinoj Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti:prema nalogu komitenta (obračun kamata, način otplate kredita, instrumenti osiguranja naplate itd.)

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 13.12.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.2681286.529300
USD6.2799366.541600
EUR7.4815687.595500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

  • Vrijednosni papiri (11%)
  • Investicijski fondovi (12%)
  • Oročena štednja (44%)
  • Ništa od navedenog (10%)
  • Ne ulažem višak novca (24%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN