NASLOVNICA

VAŽNA OBAVIJEST

Poštovani

Obavještavamo Vas da je Štedbanka d.d. dana 27. prosinca 2017. godine održala Skupštinu i donijela Odluku o prestanku društva i pokretanju postupka redovne likvidacije.

Sukladno navedenom, Štedbanka d.d. u likvidaciji je otvorila novi poslovni račun kod poslovne banke Erste & Steiermarkische Bank d.d., te Vas ovim putem obavještavamo da sve daljnje uplate vršite na naš novi transakcijski račun broj:

IBAN: HR9724020061100854774